Quyết định số 2716/QĐ-BNN-VP ngày 17/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số 2716/QĐ-BNN-VP ngày 17/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:

2716_QĐ-BNN-VP quy che phat ngon va CCTT cho bao chi cua Bộ_17.7.2020

2716_QĐ-BNN-VP quy che phat ngon va CCTT cho bao chi cua Bộ (kèm QĐ)