Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Bắc Kạn về bảo vệ rừng

Trong 2 ngày 22-23/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13 do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã đi khảo sát và làm việc tại Bắc Kạn.

Ông Trần Tuấn Anh đánh giá, Chỉ thị 13 của Ban bí thư Trung ương Đảng được triển khai nghiêm túc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đem lại kết quả tích cực.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp còn ở mức cao; một số vụ phá rừng, khai thác gỗ quý hiếm còn xảy ra. Ngoài ra, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tỉnh còn gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách chung đối với những địa phương có nhiều diện tích đất rừng, độ che phủ rừng tự nhiên cao.

Từ đó, ông Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bắc Kạn bổ sung, ban hành mới chương trình, kế hoạch, đề án để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13 trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, quan tâm nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch bài bản, hiệu quả. Tỉnh cần tập trung xử lý các vấn đề nóng, tồn đọng trong thực tiễn cuộc sống, có các giải pháp căn cơ để duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bắc Kạn thực hiện phát triển rừng bền vững, gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, đất quy hoạch lâm nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp về an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực có rừng.