Thông báo kết quả trúng tuyển cán bộ Dự án Quản lý cảnh quan bền vững

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thông báo kết quả trúng tuyển cán bộ hợp đồng, chuyên gia tư vấn toàn thời gian cho Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” trong đợt tuyển dụng ngày 10/4/2023, cụ thể như sau:

Vị trí Điều phối viên hiện trường: ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1980;

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban quản lý dự án, địa chỉ: nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 043.843.8814.