Tuyển dụng 08 chuyên gia tư vấn làm việc cho dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông

Ban quản lý Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cần tuyển 08 chuyên gia tư vấn, cụ thể

  1. Tư vấn hỗ trợ thiết lập và vận hành diễn đàn ngành hàng;
  2. Tư vấn về mở rộng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng;
  3. Tư vấn mô hình thí điểm lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ từ rừng;
  4. Tư vấn quản lý đất và quản trị rừng tại địa phương;
  5. Tư vấn hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn và đào tạo nông dân tại các vùng thí điểm của dự án;
  6. Tư vấn hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương thực hiện các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng tại các khu vực thí điểm;
  7. Tư vấn hỗ trợ đối thoại liên ngành về quy hoạch sử dụng đất tích hợp và vận động chính sách;
  8. Tư vấn thiết kế mô hình thí điểm sáng kiến chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Các cá nhân quan tâm, có nhu cầu, đủ trình độ và năng lực chuyên môn phù hợp nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ.

Hình thức nộp hồ sơ: ứng viên nộp trực tiếp, chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ năng lực về địa chỉ:

Ông Nguyễn Huy Hoàng (số điện thoại 0989848399), Ban quản lý dự án Cảnh quan bền vững không gây mất rừng, Phòng 310, Nhà A2 – Nhà Công vụ – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ – Bộ Công an, số 21A, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: trong giờ hành chính, đến 17h00 ngày 11/05/2023.

Lưu ý: Nhà tuyển dụng chỉ thông báo cho các hồ sơ phù hợp và không trả lại hồ sơ cho ứng viên.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) của các vị trí nêu trên tại Phụ lục đính kèm.

5249868770012643555_TOR