Thông báo kết quả trúng tuyển cán bộ Dự án Quản lý cảnh quan bền vững

Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam thông báo kết quả trúng tuyển 02 chuyên gia tư vấn toàn thời gian cho Dự án theo Thông báo tuyển dụng ngày 13/7/2023, cụ thể như sau:

  1. Vị trí Điều phối viên hiện trường: Ông Hoàng Thái Ninh sinh năm 1980.
  2. Vị trí Chuyên gia ngành hàng: Ông Lê Thành Long sinh năm 1978.

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban quản lý dự án, địa chỉ: 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0968866922./.