Tập huấn về công tác kế hoạch, tài chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Trong 02 ngày 15-16/12/2023 tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác lập kế hoạch phát triển ngành, công tác tài chính, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Ông Trần Quang Bảo Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Ông Nguyễn Văn Hà, Vụ trưởng Vụ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Phạm Hồng Lượng Phụ trách Phòng Kế hoạch Tài chính giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đã trải qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và năm 2024 là năm bản lề để đẩy nhanh quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng để đề xuất các chương trình, dự án trong giai đoạn tới.

Theo đánh giá tại Hội nghị, thời gian qua, công tác lập, triển khai kế hoạch phát triển ngành Lâm nghiệp, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đã được các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị từ trung ương tới địa phương quan tâm, tổ chức triển khai hiệu quả, có chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp nói chung và lâm nghiệp nói riêng. Nhờ đó, ngành đã đạt được những kết quả khả quan như duy trì tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42,02%, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 17,09 tỷ USD (2022), trồng rừng tập trung đạt khoảng trên 200 ha/ năm, thu dịch vụ môi trường rừng trên 3.700 tỷ đồng (2022).

Tuy vậy, công tác lập, triển khai kế hoạch ngành, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch, tài chính, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên; chất lượng lập kế hoạch, dự toán chưa sát với yêu cầu thực tiễn; việc tổ chức triển khai thực hiện chưa hiệu quả; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; một số cán bộ kiệm nhiệm nhiều công việc dẫn tới công tác tham mưu, xây dựng, triển khai lập kế hoạch, dự toán còn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng…

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Vụ trưởng Vụ Tài Chính, yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước cần phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động thường xuyên của đơn vị và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Đồng thời, cần phải đảm bảo tính khả thi, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá do chơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành,…

Cục trưởng Trần Quang Bảo cho biết, ngày 10/11/2023 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, ngành và địa phương. Để triển khai kế hoạch năm 2024 đảm bảo hiệu quả thì công tác xây dựng kế hoạch, giao dự toán, tổ chức triển khai dự toán NSNN là rất quan trọng.

Cục trưởng cũng đề nghị, thông qua Hội nghị này các đại biểu sẽ thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện kế hoạch, dự toán NSNN năm 2024 để đạt hiệu quả cao nhất.