Thông báo kết quả tuyển dụng

Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam thông báo kết quả trúng tuyển 01 Chuyên gia ngành hàng làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại BQL Dự án theo Thông báo tuyển dụng ngày 10/01/2024 đối với Bà Nguyễn Minh Phương sinh năm 1987.

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban quản lý dự án, địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0968866922./.