Thông báo kết quả trúng tuyển

Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình 809) thông báo kết quả trúng tuyển 01 vị trí Hợp đồng lao động thuộc Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững, làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo tuyển dụng ngày 01/03/2024 đối với Bà Nguyễn Mỹ Linh sinh năm 1996.

Mọi thông tin xin liên hệ với Văn phòng 809, địa chỉ: Phòng 207, nhà B9, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 02437349657./.