Hội nghị Phổ biến, triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong Lâm nghiệp và một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 26/6/2024, tại thành phố Đà Nẵng Cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị “Phổ biến, triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong Lâm nghiệp và một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lâm nghiệp”. Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp Phạm Hồng Lượng đồng chủ trì Hội nghị.

Cục trưởng Trần Quang Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị 

Thời gian vừa qua, Chính phủ cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, là căn cứ cơ sở để ngành lâm nghiệp tổ chức triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng và tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trong thời gian tới.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm triển khai nội dung quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong Lâm nghiệp, Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có quy định về trồng rừng thay thế và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Thảo luận trao đổi các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả chính sách mới, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và hoàn thiện các quy định, hướng dẫn thực hiện chương trình, dự án trong thời gian tới.

Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp trực tiếp giải đáp các thắc mắc của đại biểu liên quan đến các quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ và các quy định liên quan

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe trình bày và thảo luận về các nội dung trọng tâm của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP; quy định về trồng rừng thay thế; đánh giá kế hoạch năm 2024, kế hoạch năm 2025 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiểu dự án 1, dự án 3 cũng như các kết quả thực hiện các chương trình và cơ chế, chính sách phát triển lâm nghiệp./.