Cục Lâm nghiệp Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 21/6/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Lâm nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Trần Quang Bảo, Bí thư Đảng uỷ Cục Lâm nghiệp, đồng chí Nguyễn Hữu Thiện, Cục phó Cục Kiểm lâm cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của 11 tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Cục Lâm nghiệp.

Chủ trì Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, công đoàn Tổng cục Lâm nghiệp trước đây và Công đoàn Cục Lâm nghiệp hiện nay đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả, có chiều sâu, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống công chức, viên chức, người lao động.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động về cơ cấu tổ chức và nhân sự, nhưng với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Ban chấp hành công đoàn cũng thường xuyên quan tâm đến công tác tập huấn bồi dưỡng đào tạo cán bộ công đoàn. Gắn với công tác công đoàn với công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Giới thiệu các cán bộ tích cực hoạt động công đoàn vào diện quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng 33 đoàn viên công đoàn để kết nạp vào Đảng. Hàng năm, Công đoàn Tổng cục được Công đoàn Cơ quan Bộ xếp loại  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng cục Lâm nghiệp đã vinh dự nhận được Cờ thi đua và nhiều bằng khen của Tổng liên đoàn, Công đoàn ngành, công đoàn Bộ cho các tập thể, cá nhân.

Với tinh thần thẳng thắn, Đại hội cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt của Ban chấp hành Công đoàn theo định kỳ chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều nội dung còn thiếu tính hấp dẫn. Hoạt động văn nghệ, thể thao chưa được duy trì thường xuyên. Chưa nhân rộng được nhiều điển hình. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Tổng cục Lâm nghiệp trước đây cũng như công đoàn Cục Lâm nghiệp hiện nay. Có thể khẳng định rằng, đây là một trong 5 công đoàn xuất sắc nhất của Công đoàn cơ quan Bộ – Đồng chí Vũ Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quang Bảo, Bí Thư đảng uỷ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp đồng chí Trần Quang Bảo cũng đồng tình nhất trí, và đánh giá cao Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2023 và những kết quả mà Công đoàn đã đạt được. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quang bảo cũng nhấn mạnh, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần tiếp tục chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Cục Lâm nghiệp được giao phó.

Ban Chấp hành khoá 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Lâm nghiệp gồm 7 đồng chí và bầu 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ.