Thông báo kết quả trúng tuyển kế toán dự án

Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam thông báo kết quả trúng tuyển 01 kế toán dự án làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại BQL Dự án theo Thông báo tuyển dụng ngày 12/10/2023 đối với Bà Chu Thị Nhung sinh năm 1984.

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban quản lý dự án, địa chỉ: 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0968866922./.