Sử dụng Công nghệ trong quản lý tại các Khu rừng đặc dụng và Phòng hộ

Giới thiệu về công nghệ sử dụng (Tổng quan):

Công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) là một công cụ hữu hiệu được sử dụng để thực hiện giám sát và báo cáo thông tin về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên. SMART thu thập, lưu trữ, trao đổi và đánh giá dữ liệu về nỗ lực tuần tra, kết quả tuần tra, các mối đe dọa và các hoạt động thực thi pháp luật.

SMART được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu trên hiện trường, bao gồm các trường thông tin về tác động của con người, động vật hoang dã, tác động tự nhiên, các loài thực vật mục tiêu và dữ liệu về vị trí. Dữ liệu về vị trí được thu thập bằng thiết bị có định vị như: GPS, điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Các thông tin trên hiện trường được thu thập vào phiếu tuần tra hay sử dụng ứng dụng SMART mobile trên các thiết bị thông minh chạy bằng hệ điều hành Android. Các dữ liệu này được nhập vào phần mềm SMART Desktop bằng cách nhập thủ công nếu dữ liệu hiện trường được ghi trên phiếu tuần tra giấy hoặc nhập file nếu dữ liệu được thu thập bằng SMART Mobile. Sau đó các dữ liệu này được tổng hợp và phân tích đưa ra các báo cáo theo yêu cầu của nhà quản lý nhằm tạo ra các kế hoạch tuần tra và bảo tồn tại các điểm nóng về thực thi pháp luật, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực quản lý.

Tình hình triển khai thực hiện (phạm vi toàn quốc):

Hiện nay trên cả nước có trên 50 Ban quản lý các khu rừng đặc dụng , rừng phòng hộ đang sử dụng SMART trong công tác tuần tra và bảo vệ rừng. Ngoài ra, một số khu rừng cộng động cũng đang triển khai ứng dụng SMART. Các khu hiện đang triển khai SMART phần lớn phụ thuộc vào hỗ trợ của các dự án và các tổ chức phi chính phủ như: WWF, SVW, FFI, …

Mục tiêu đề ra:

Tại quyết định số 1976/ QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017  Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030” đã xác địnỨng dụng công nghệ tiên tiến trong theo dõi diễn biến tài nguyên và đánh giá hiệu quả quản lý các khu bảo tồn: Đào tạo và áp dụng công cụ Quản lý dữ liệu và Báo cáo tuần tra (SMART) cho toàn hệ thống các khu bảo tồn nhằm cải thiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu tuần tra và giám sát đa dạng sinh học của khu bảo tồn.

Hiệu quả đạt được:

Việc ứng dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra đã giúp các đơn vị thực hiện quản lý các tuần tra và các hoạt động giám sát đa dạng sinh học một cách chi tiết, hiệu quả (Các thông tin được ghi nhận một cách khoa học theo các trường đã được xây dựng trong phần mềm SMART). Giúp các cán bộ hiện trường thể hiện được các công việc thực hiện trên thực địa. Các nhà quản lý khu rừng đặc dụng và phòng hộ nắm bắt được chính xác thông tin về tài nguyên rừng thuộc lâm phần quản lý. Định hướng lâu dài của Cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn hỗ trợ, xây dựng cơ chế tài chính có liên quan để mở rộng các dơn vị ứng dụng triển khai SMART trên toàn quốc gắn với thành công về chuyển đổi số trong lĩnh vực Lâm nghiệp.