Chuẩn hóa quy trình quản lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Ở Việt Nam và trên toàn thế giới, suy thoái rừng trên diện rộng do biến đổi khí hậu và các nguyên nhân khác, như quản lý kém rừng trồng, dẫn đến tăng lượng phát thải các-bon, đe dọa đến môi trường, cộng đồng và sinh kế. Mặc dù, độ che phủ rừng tăng, rừng tự nhiên của Việt Nam đang giảm diện tích và chất lượng rừng. Từ năm 2022 đến 2025, Hợp phần Quản lý rừng bền vững USAID (Hợp phần) đang kết nối cộng đồng, chính quyền địa phương, chính phủ và khu vực tư nhân để cùng nhau giải quyết các động lực chuyển đổi và suy thoái rừng tại các khu vực mục tiêu. Mục tiêu của Hợp phần là tránh phát thải khí các-bon từ chuyển đổi rừng tự nhiên; tăng hấp thụ các-bon thông qua quản lý tốt hơn của rừng trồng; và cải thiện chất lượng, sự đa dạng và năng suất của rừng sản xuất là rừng tự nhiên-tất cả nhằm bảo vệ tài nguyên rừng bị đe dọa của Việt Nam.

Góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, Hợp phần đã và đang hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (MARD) đã xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý CSDL vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (FVDMS) dựa trên Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Quy định Hệ thống đảm bảo Gỗ hợp pháp Việt Nam, ban hành bởi Chính phủ ngày 01/9/2020. FVDMS là một hệ thống được thiết kế để hỗ trợ thu thập, quản lý và theo dõi thông tin, dữ liệu liên quan đến vi phạm lâm luật tại Việt Nam.

AI SỬ DỤNG HỆ THỐNG FVDMS

FVDMS cho mọi người, điều này nghĩa là mọi người đều có thể sử dụng và khai thác dữ liệu, thông tin liên quan đến vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ sử dụng và khai thác dữ liệu, thông tin về vi phạm lâm luật là khác nhau giữa những nhóm người dùng. Người dùng hệ thống được chia ra thành 02 nhóm:

–          Nhóm 1:  Người được cung cấp tài khoản để truy cập và sử dụng Hệ thống. Trong giai đoạn này, nhóm người dùng là cán bộ của các đơn vị kiểm lâm, bao gồm: hạt kiểm lâm huyện, chi cục kiểm lâm tỉnh, chi cục kiểm lâm vùng, và các hạt kiểm lâm trực thuộc ban quản lý rừng.

–          Nhóm 2: Người dùng không cần tài khoản để truy cập hệ thống

Do bảo mật thông tin, hệ thống được thiết kế để cung cấp quyền, mức độ khác nhau đối với mỗi nhóm người dùng trong truy cập và sử dụng hệ thống. Ví dụ, cán bộ kiểm lâm có thể nhìn, cập nhật, chỉnh sửa và quản lý dữ liệu thông tin về vi phạm lâm luật trong phạm vi quản lý của đơn vị. Trong khi, người dùng bình thường không thể làm việc đó. Người dùng bình thường có thể báo tin báo vi phạm lâm luật mà không cần tài khoản truy cập hệ thống, và có thể nhìn một phần dữ liệu thông tin vi phậm nếu dữ liệu này được chia sẻ ra bên ngoài bởi các đơn vị kiểm lâm.