Thông báo kết quả tuyển dụng

Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Văn phòng 809) thông báo kết quả trúng tuyển 01 vị trí Chương trình REDD+ làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo tuyển dụng ngày 08/01/2024 đối với Bà Nguyễn Thị Hoa sinh năm 2001.

Mọi thông tin xin liên hệ với Văn phòng 809, địa chỉ: Phòng 207, nhà B9, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 02437349657./.