Thông báo kết quả trúng tuyển điều phối viên hiện trường

Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam thông báo kết quả trúng tuyển 01 Điều phối viên hiện trường làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại BQL Dự án theo Thông báo tuyển dụng ngày 16/11/2023 đối với Ông Trần Văn Sáng sinh năm 1990.

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban quản lý dự án, địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0968866922./.