Thông báo tuyển dụng chuyên gia ngành hàng

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua UNDP, Cục Lâm nghiệp là Chủ dự án, cần tuyển dụng 01 vị trí Chuyên gia ngành hàng làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại BQL dự án ở Hà Nội và đi công tác các tỉnh trong vùng dự án.

Thông tin chi tiết và địa chỉ nhận hồ sơ: Bà Tô Nữ Ngọc Anh (0968866922), BQL Cảnh quan bền vững, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: trong giờ hành chính, đến 17h00 ngày 17/01/2024 (Ứng viên ở xa sẽ tính theo dấu bưu điện).

           Lưu ý: BQL chỉ thông báo cho các hồ sơ phù hợp và không trả lại hồ sơ cho ứng viên.

 

File đính kèm: